Takinspektion i fritidshus utanför Stockholm

adminHem, Takinspektion

Takbesiktning på plattak

Vid överlåtelsebesiktningen upptäcktes en svacka på fritidshusets tak. Problemets omfattning och orsak var oklara och dem eventuellt nya ägarna önskade en fördjupad undersökning av taket.

Uppdragsgivare kontaktade Inspectia för att kontrollera takets befintliga skick, klarlägga problemets utsträckning samt utföra fuktutredning innan köp av fastigheten fullbordats. Vår besiktningsman noterade flera avvikelser samt förhöjda fuktvärden. Iakttagelserna bedöms i sin tur efter avvikelsens allvarlighetsgrad samt ifall det utgör särskilda risker. I protokollet har en handlingsplan tagits fram samt förslag på åtgärder för att komma tillrätta med problemet.

Upplever du problem med ditt tak? Behöver du boka en överlåtelsebesiktning? Kontakta oss för offert och konsultation!