Tjänster för privatpersoner

Varje utredningstjänst är unik och projektets omfång kan variera markant. För att på bästa sätt kunna tjäna kunden skräddarsyr vi inspektionen efter kundens behov och prissätter beroende på projektets omfattning.

Kontakta oss för offertförslag

environ-small

Energi & inomhusmiljö

Energianvändningen kartläggs och dokumenteras
Utredning och lokalisering av energiförluster
Utredning och lokalisering av luftläckage
Verifiering och prestandakontroll
Identifiering av värmeförluster
Analys och radonmätning

Se mer!

Fukt & Mögel utredning

Lokalisering av eventuella områden med förhöjda fukthalte
Utredning av mögel och lukt
Analysering av föroreningshalter i luften
Interiör och exteriör lokalisering av vattenläckage
Lokalisering av förhöjda futhalter i tak

Se mer!

El & elektrisk säkerhet

Lokalisering av eventuell elektrisk obalans och överbelastning
Säkerhetskontroll av elsystem och förebyggande av elektriska bränder
Kvalitetskontroll av bärbara apparater (Portable Appliance Testing)

Se mer!

Tvistlösning & kvalitetskontroll

Våra iakttagelser kan användas vid tvistlösning
Samarbetar med försäkringsbolag för att utreda problemets omfattning och källa
Utredning av kvalitet och prestanda kan minska kostsamma reparationer och driftstop

Se mer!

din ekonomi, din hälsa, ditt liv

EnergyIcon

Energibesparing

Höga energikostnader tyder ofta på ett ohälsosamt hem. Ett sunt och väl fungerande hem är ett hem vars värme, kyla och luftflöde samverkar. Ett obalanserat hem har däremot ofta problem med luftflödet, temperaturskillnader samt fukt ackumulering. En energiinspektion är ett första steg mot att avgöra hur mycket energi ditt hem använder och var energin kan sparas.

HealthIcon

Inomhushälsa

Ett enkelt andetag, är det första och sista du gör, och ett par hundra miljoner där emellan. I genomsnitt spenderar vi cirka 90% av vår tid inomhus. Under hela denna tid andas vi in allt som finns i vår inomhusluft, inklusive föroreningar, gifter och till och med mögelsporer. Att uppnå en god inomhusmiljö och tillräcklig luftcirkulation är nödvändigt för de boendes hälsa och välbefinnande.

Renovation

Hemrenovering

En husbesiktning är en noggrann visuell bedömning av ett hem, vars syfte är att ge en realistisk och objektiv utvärdering av dess aktuella tillstånd. En liten och smart investering, som erbjuder viktiga beslutsunderlag inför en av de största investeringarna du någonsin kommer att göra. Det ger dig även möjlighet att bedöma vad som behöver göras, i vilken ordning och undvika onödiga renoveringskostnader.





Våra inspektioner

Standard energiinspektion

 • Trycktest i enlighet med EN1389 standard 
 • Termografering av fastighet 
 • Blower Door testresultat samt värmebilder
För dig som vill ha en överblick på ditt hems aktuella energistatus samt lokalisering av eventuella problemområden.

STANDARD ENERGI-INSPEKTION

 • TRYCKTEST I ENLIGHET MED EN1389 STANDARD
 • TERMOGRAFERING AV FASTIGHET
 • BLOWER DOOR TESTRESULTAT SAMT VÄRMEBILDER

Avancerad energiinspektion

 • Trycktest i enlighet med EN1389 standard
 • Termografering av fastighet
 • Fukt- & Relativ fuktighetsmätning
 • … och mycket mer!
 • Daggpunkts-beräkning
 • Konsultation med kund
 • Betraktar fastigheten som ett enhetligt system
 • Övergripande rapport med utredningsresultat
 • Lista över lämpliga åtgärder i prioriterad ordning
För dig som vill ha en heltäckande och detaljerad kontroll av fastighetens energieffektivitet, en förbättrad driftekonomi, ett ökat fastighetsvärde samt en ökad komfort.

AVANCERAD ENERGI-INSPEKTION

 • TRYCKTEST I ENLIGHET MED EN1389 STANDARD
 • TERMOGRAFERING AV FASTIGHET
 • FUKT- & RELATIV FUKTIGHETSMÄTNING

Standard Blower Door test

 • Trycktest i enlighet med EN1389 standard
 • Testresultat med noteringar, jämförs mot ett standardhus

För dig som vill dokumentera ditt hems läckagetal och kvantifiera befintliga otätheter.

STANDARD BLOWER DOOR TEST

 • TRYCKTEST I ENLIGHET MED EN1389 STANDARD
 • TESTRESULTAT MED NOTERINGAR, JÄMFÖRS MOT ETT STANDARDHUS

Standard termografering

 • Termografering av fastighet
 • Värmebilder med noteringar

För dig som vill lokalisera möjliga problemområden, som fuktintrång, bristfällig isolering och termiskabryggor.

STANDARD TERMO-GRAFERING

 • TERMOGRAFERING AV FASTIGHET
 • VÄRMEBILDER MED NOTERINGAR

Varför behöver jag en inspektion?

 • Öka hållbarheten
 • Öka energieffektiviteten
 • Öka fastighetsvärdet
 • Optimera fastighetens energisystem
 • Förbättra driftekonomin
 • Hälsosammare levnadsmiljö
 • Beslutsunderlag inför stora investeringar
 • Minska avfall och föroreningar, skydda miljön.

 Kontakta oss

Checklist

Hur vi arbetar

Contact

Ni kontaktar oss

Vid ett mottaget uppdrag blir kunden kontaktad utav våra konsulter, samt ombedd att fylla i ett frågeformulär före inspektionen. I enlighet med kundens önskemål bedömer våra inspektörer sedan besiktningens omfattning.

Vi utför inspektionen

Utredningen genomförs med hjälp av marknadsledande mätutrustning för byggnadsinspektion. Diagnosverktyg lokaliserar, identifierar och förser med viktig information om tillståndet hos eventuella problemområden.

Vi analyserar resultaten

Efter inspektionen granskas data och bearbetas för att sedan förmedlas på ett innovativt och lättförståeligt sätt. Iakttagelserna grupperas och redovisas så att eventuella problem enkelt kan beskrivas för respektive tredjeparts entrepenör.

Vi rapporterar våra iakttagelser

En utförlig rapport presenteras baserat på kundens behov. Den detaljerade rapporten innefattar avvikelser, iakttagelser, bedömning ur ett kostnadsperspektiv samt en lista över lämpliga och nödvändiga åtgärder i prioriterad ordning.

Vår utrustning

FLIR värmekameror

Fullt utrustade värmekameror med pålitlig felsökning, som skapar detaljerade värmebilder för att lokalisera eventuella problemområden.

Retrotec Blower Door

Med trycktestutrustningen amplifieras samt kvantifieras problemområden i byggnaden, och tvingar luften att tränga igenom otätheter.


Fuktmätare/UV-lampa

Utför kritiska, icke förstörande fuktmätningar och används för att verifiera orsaken för lokaliserade ojämnheter i temperaturer.


0
Antal inspekterade hus sedan januari


Vi hjälper dig!

Vårt team av experter finns till ert förfogande och besvarar era frågor så snart som möjligt!

Kontaktformulär

Företag

Namn och efternamn*

E-post*

Telefonnummer*

Ämne

Ditt meddelande

Kontaktinformation

INSPECTIA Sverige AB
Pipers väg 165
17073 SOLNA

 • 08 – 122 101 75

 • info@inspectia.se

Om oss

INSPECTIA Sverige

Google+

INSPECTIA är ett oberoende företag med över 30 års erfarenhet från bygg- och kvalitetskontrollbranschen och specialiserar inom konstruktionsbesiktningar, termografering, fuktmätning, driftsäkerhet, energieffektivitet. Vi utreder och utför även mögel och rötskade-undersökning, takbesiktningar och energideklarationer. Vi använder oss av den senaste teknologin för att kunna erbjuda noggranna mätningar och pålitliga resultat. Bland våra kunder finns fastighetsägare, försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Andra tjänster: