Tvistlösningar

Ibland är det oundvikligt att en konflikt uppkommer mellan parterna i ett byggprojekt. Tvisten kan uppkomma i olika stadier; vid projektets början eller efter att byggnationen avslutats.

Oavsett om du är hantverkare, entreprenör eller uppdragsgivare/beställare hjälper våra oberoende besiktningsmän er att lösa problemet så enklet som möjligt.

Tillsammans med vår samarbetspartner, Attorney Esq och deras jurister, har vi möjligheten att erbjuda dig juridisk hjälp vid eventuella skadeståndstvister.

 • 01. Slutbesiktning

  Utfört renovering i bostaden? Lagt nytt golv i köket eller gjort om badrummet? Nytt tak på villan?
  Slutbesiktning sker vid kontrakttidens utgång och kan omfatta hela entreprenaden eller delar av den. Efter slutbesiktning ges entreprenadens godkännande, vilket innebär att entreprenadtiden upphör och garantitiden börjar.

 • 02. Statusbesiktning

  En statusbesiktning kan göras av en besiktningsman om det vid något tillfälle behövs en opartisk bedömning av vilka arbeten som är färdiga respektive återstår i en entreprenad, till exempel när ett entreprenadavtal hävs. Våra besiktningstekniker utför en genomgående undersökning och bedömmer statusen.

 • 03. Skadeutredning

  En skadeutredning upprättas när privatpersoner och fastighetsägare vill fastställa om det finns fel eller skador i byggnaden, eller för att hitta orsaken och omfattningen av upplevda problem. Resultatet från utredningen resulterar i en skaderapport och ett åtgärdsförslag.

 • 04. Konstruktion & analys

  Har entreprenaden uppförts enligt ritningar och är arbetet fackmässigt utfört i enlighet med svenska byggnormer? Har ångspärren monterats korrekt?
  Våra tekniker ser till att branschregler samt utlovade standarder uppnås. Undersökningen inkluderar bland annat provtryckning av byggnadsskalet och termografering, för att säkerställa konstruktionens utförandet och prestanda.

Om oss

INSPECTIA Sverige

Google+

INSPECTIA är ett oberoende företag med över 30 års erfarenhet från bygg- och kvalitetskontrollbranschen och specialiserar inom konstruktionsbesiktningar, termografering, fuktmätning, driftsäkerhet, energieffektivitet. Vi utreder och utför även mögel och rötskade-undersökning, takbesiktningar och energideklarationer. Vi använder oss av den senaste teknologin för att kunna erbjuda noggranna mätningar och pålitliga resultat. Bland våra kunder finns fastighetsägare, försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.