Takbesiktning

Låt en opartisk besiktningsman kontrollera statusen och skicket av ditt tak. Vi utför kontroller och problemutredningar innan och efter omläggning av tak.

Har du nyligen renoverat ditt tak eller upptäckt en takläcka?
Ring in till oss idag och boka en takbesiktning →
 • 01. Besiktning av yttertak

  När gjorde du en takbesiktning senast? Har du misskött underhållsarbetet? Har ditt tak klarat av den hårda vintern?

  Det nordiska klimatet utsätter taket för stora påfrestningar och hårda väderförhållanden. Risken för skador och läckage ökar varje år. Se till att lokalisera samt identifiera problemen innan det eskalerar till en mer tidskrävande och kostsammare reparation. Anlita våra takexperter och öka ditt taks livslängd.

 • 02. Statusbesiktning

  Planerar du att renovera eller har du lagt om taket? Är du missnöjd med din takentreprenörens arbete?

  Kontakta en av våra besiktningstekniker och utför en statusbesiktning av ditt tak. En en opartisk bedömning av entreprenörens arbete erhålls. Våra besiktningstekniker utför en genomgående undersökning och bedömer takets aktuella tillstånd.
  Läs även hur vi kan hjälpa dig med eventuella tvitslösningar →

 • 03. Skadeutredning

  Har skadan redan inträffat? Sprickor i takpannor, bristfälligt monterad takpapp eller läckande avvattningssystem.

  Boka en skadeutredning och fastställ ifall det finns fel eller skador på taket, eller för att hitta orsaken och omfattningen av upplevda problem. Misstänkts fuktskador eller inläckage är det oerhört viktigt att agera snabbt och förhindra att fukten sprids till ett större område. Fukt- och skadeutredningen resulterar i en skaderapport och en åtgärdsplan presenteras.

 • 04. Taksäkerhet

  Har du ett risktak? Uppfyller du ditt ansvar som hus/fastighetsägare?

  Enligt Arbetsmiljölagen ligger det ett stort ansvar på dig som husägare för att undvika ohälsa och olycksfall om exempelvis en sotare, montör, hantverkare eller besiktningsman ska utföra arbete ett på ditt hustak. Innan något arbete på taket får påbörjas måste du göra en riskanalys. Du kan då bli tvungen att vidta åtgärder så att taket blir säkert att vara på. Åtgärder som snörasskydd, nockräcke, gångbrygga, fästöglor, förankring för säkerhetslina, glidskydd för markstege, fasadstege, fallskydd för fasadstege, fast monterad takstege etc.
  Osäker på om du har ett risktak? Hör av dig till oss, vi kan detta!

05. Konvertering av råvind

Har ni inrett vinden eller konverterat råvinden i fastigheten till vindslägenhet/etagevåning?

Bostadsrättsföreningar som sitter på en råvind kan med rätt förutsättningar förbättra sin ekonomi markant.

Att bygga om en råvind för bostadsändamål är väldigt populärt bland bostadsrättsföreningar. Vi har noterat att allt fler bostadsägare ringer in till oss och rapporterar fukt- och mögelrelaterade skador i samband med råvindskonverteringar. De bristande områdena i själva konverteringen ligger framförallt i installationen av rätt mängd isolering samt korrekt och tät montering av ångspärr. Var uppmärksam på avvikande lukt, missfärgningar och fuktfläckar på vindens innertak. Skydda din investering och var på den säkra sida! Boka en besiktning av din konverterade råvind eller etagelägenhet.

Utförande av fukt och konstruktionskontroll ger underlag för en bättre teknisk bedömning av konstruktionen samt åtgärdande av skadan.
Vi utför undersökning och fuktmätning för lokalisering av problem och utsträckning. Resultatet sammanställs i form av ett protokoll.

Om oss

INSPECTIA Sverige

Google+

INSPECTIA är ett oberoende företag med över 30 års erfarenhet från bygg- och kvalitetskontrollbranschen och specialiserar inom konstruktionsbesiktningar, termografering, fuktmätning, driftsäkerhet, energieffektivitet. Vi utreder och utför även mögel och rötskade-undersökning, takbesiktningar och energideklarationer. Vi använder oss av den senaste teknologin för att kunna erbjuda noggranna mätningar och pålitliga resultat. Bland våra kunder finns fastighetsägare, försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.