Entreprenadbesiktning

I det här avsnittet beskrivs några olika typer av besiktningar. Utgångspunkten vid en besiktning är alltid de avtal som finns mellan parterna.

Tillhör du en bostadsrättsförening?
Läs mer om hur vi kan hjälpa dig och din förening →
 • 01. Slutbesiktning

  Utfört renovering i bostaden? Lagt nytt golv i köket eller gjort om badrummet?

  Slutbesiktning sker vid kontrakttidens utgång och kan omfatta hela entreprenaden eller delar av den. Efter slutbesiktning ges entreprenadens godkännande, vilket innebär att entreprenadtiden upphör och garantitiden börjar.

 • 02. Statusbesiktning

  En statusbesiktning kan göras av en besiktningsman om det vid något tillfälle behövs en opartisk bedömning av vilka arbeten som är färdiga respektive återstår i en entreprenad, till exempel när ett entreprenadavtal hävs. Våra besiktningstekniker utför en genomgående undersökning och bedömmer statusen.
  Läs även hur vi kan hjälpa dig med eventuella tvitslösningar →

 • 03. Skadeutredning

  En skadeutredning upprättas när privatpersoner och fastighetsägare vill fastställa om det finns fel eller skador i byggnaden, eller för att hitta orsaken och omfattningen av upplevda problem. Resultatet från utredningen resulterar i en skaderapport och ett åtgärdsförslag.

 • 04. Fukt- & mögelutredning

  Misstänkts vattenskador eller läckage är det oerhört viktigt att agera snabbt och förhindra att fukten sprids till ett större område. Utförande av fukt och konstruktionskontroll ger underlag för en bättre teknisk bedömning av konstruktionen samt åtgärdande av skadan.
  Vi utför undersökning och fuktmätning för lokalisering av problem och utsträckning. Resultatet sammanställs i form av ett protokoll.

05. Överlåtelsebesiktning

Är det dags att köpa ny bostad? Har ni uppfyllt er undersökningsplikt?
Syftet med en överlåtelsebesiktning att fastställa husets aktuella skick i samband med husköp/försäljning. Vid en besiktning gör vi en utförlig undersökning av fastigheten. Resultatet av den byggnadstekniska undersökningen redovisas sedan i ett besiktningsutlåtande.

Om oss

INSPECTIA Sverige

Google+

INSPECTIA är ett oberoende företag med över 30 års erfarenhet från bygg- och kvalitetskontrollbranschen och specialiserar inom konstruktionsbesiktningar, termografering, fuktmätning, driftsäkerhet, energieffektivitet. Vi utreder och utför även mögel och rötskade-undersökning, takbesiktningar och energideklarationer. Vi använder oss av den senaste teknologin för att kunna erbjuda noggranna mätningar och pålitliga resultat. Bland våra kunder finns fastighetsägare, försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.