Lukt & mögelutredning i Stockholm

adminFuktutredning, Hem, Luktutredning, Mögelutredning

Villaägaren misstänkte fuktskada eller mögelskada efter att ha upplevt en unken lukt i tvättrum i källarvåningen. Lukten beskrevs väldigt intensiv, speciellt vid  tvättmaskin, och kunden befarar att det har uppstått fukt bakom skåpen som täcker stora delar av väggen.

Vid besiktning konstaterades mikrobiell tillväxt på väggen och delar av skåpet. En fördjupad utredning utfördes för att klarlägga omfattningen samt undersöka ifall fler fuktiga ytor kunde lokaliseras i rummet eller på något annat ställe i villan. Prover togs även för att fastställa att mögelsporer inte lyckats sprida sig till intilliggande rum. En grundlig läcksökning utfördes, källan till luktproblemet hittades och en rekommenderad åtgärdsplan presenterades.

Unken lukt bör alltid tas på allvar och det är klokt att utföra en luktutredning. Mögelskador bör handskas väldigt varsamt då sporer lätt sprids till rummen intill som kan vara skadliga för hälsan. Inspectia har resurserna som krävs för att utföra analys för att hitta källan till luktproblemet och ta fram en handlingsplan.

Kontakta oss om du upplever att du har fukt- och mögelskador.

08 – 122 101 75

 

Om oss

INSPECTIA Sverige

Google+

INSPECTIA är ett oberoende företag med över 30 års erfarenhet från bygg- och kvalitetskontrollbranschen och specialiserar inom konstruktionsbesiktningar, termografering, fuktmätning, driftsäkerhet, energieffektivitet. Vi utreder och utför även mögel och rötskade-undersökning, takbesiktningar och energideklarationer. Vi använder oss av den senaste teknologin för att kunna erbjuda noggranna mätningar och pålitliga resultat. Bland våra kunder finns fastighetsägare, försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.