Fuktutredning & vattenläckage i villa i Stockholm

adminFuktutredning, Hem

Rörläckage

Boende i en villa undergick ett renoveringsarbete av kök samt matsal. Vid nedrivning av köksväggen upptäcktes en läcka i ett rör. Paret var osäkra på om läckan orsakades utav rivningsarbetet eller ifall läckan var befintlig. Kund befarar därför att läckan kan ha skadat intilliggande områden och är tveksamma ifall läckan åtgärdats. Inspectia har blivit anlitade för att utföra en fuktutredning samt försäkra om att arbetet blivit korrekt utfört. Boende önskade även kartläggning av golvvärmeslingorna i köket för att på ett säkert sätt kunna fortsätta renoveringsarbetet. En rekommenderad handlingsplan har  presenterats för villaägarna, värmeslingorna har kartlagts och åtgärdsrekommendationer har lämnats.
Har du problem med fukt i vägg, golv eller tak? Kontakta Inspectia för att utreda och förebygga eventuella fuktskador.

08 – 122 101 75

 

Om oss

INSPECTIA Sverige

Google+

INSPECTIA är ett oberoende företag med över 30 års erfarenhet från bygg- och kvalitetskontrollbranschen och specialiserar inom konstruktionsbesiktningar, termografering, fuktmätning, driftsäkerhet, energieffektivitet. Vi utreder och utför även mögel och rötskade-undersökning, takbesiktningar och energideklarationer. Vi använder oss av den senaste teknologin för att kunna erbjuda noggranna mätningar och pålitliga resultat. Bland våra kunder finns fastighetsägare, försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.