Fukt, täthet och vikten av korrekt monterad ångspärr (del I)

adminBesiktning, Entreprenadbesiktning, Fuktutredning

Våra kunder uttrycker ofta oro om att bostadens skydd inte är tillräcklig mot fukt som kommer utifrån. Det som många glömmer att tänka på, är att det ofta är fukten inifrån som orsakar fuktproblem och som konstruktionen måste skyddas från.
Förnyade och förbättrade byggstandarder har med tiden lett till att det idag byggs tätare bostäder. Fukttillskottet i våra hus är högre idag än tidigare. Så länge bostaden är fackmässigt korrekt byggd ska täta hus inte alls orsaka dålig inomhusmiljö, men detta är inte alltid fallet.

Ångspärr och fukt

Ångspärren skall monteras på byggnadens insida för att förhindra inomhusfukt i form av vattenånga att tränga ut i vägg-, tak- och golvkonstruktioner. Ifall vattenångan lyckas tränga ut kan den kondensera inuti konstruktionen och orsaka fuktrelaterade problem. Det finns två sätt vattenånga kan transporteras i konstruktioner; diffusion och konvektion. Diffusion innebär att ånga förflyttar sig från ett utrymme med högre ånghalt till ett med lägre. Denna transport förhindras med ett ångtätt material. Vid konvektion transporteras ångan med luftrörelser som kan uppstå vid t.ex. otäta skarvar och genomföringar. Detta kan förhindras med ett korrekt monterat lufttätt material.

Stoppa fuktvandringen

Idag används ångspärr för att reducera den oönskade fuktvandringen. Plastfolien monteras på den varma sidan av konstruktionen (till exempel på insidan av ett vindsbjälklag) och tvingar den varma inomhusluften att finna en annan väg ut ur huset, vanligtvis via ventilationssystemet. Ångspärren förhindrar därmed kondensuppbildning på konstruktionens kalla sida.

Viktigt att täta rätt

Det är av största vikt att ångspärren monteras fackmässigt så att det inte förekommer bristfälligheter vid skarvar och överlapp. Det är framförallt viktigt att golv/väggvinklar förses med uppvik samt att ångspärren inte punkteras någonstans. Alla förekommande genomföringar som ventilationskanaler, avloppsluftare etc. måste tätas för att undvika fuktvandring genom dessa otätheter. Tänk på att det råder störst belastning av varm inomhusluft höst upp i en byggnad p.g.a. övertryck.

Om oss

INSPECTIA Sverige

Google+

INSPECTIA är ett oberoende företag med över 30 års erfarenhet från bygg- och kvalitetskontrollbranschen och specialiserar inom konstruktionsbesiktningar, termografering, fuktmätning, driftsäkerhet, energieffektivitet. Vi utreder och utför även mögel och rötskade-undersökning, takbesiktningar och energideklarationer. Vi använder oss av den senaste teknologin för att kunna erbjuda noggranna mätningar och pålitliga resultat. Bland våra kunder finns fastighetsägare, försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.