Otäthet och luftinläckage

admin

Otätheter som upptäcks vid tryckprovning av byggnad. Stora luftinfiltrationer kan leda till fuktproblem.