Energiutredning – Ett av Sveriges äldsta wärdhus

adminEnergiutredning, Hem

Fastighetsägaren för ett av Sveriges äldsta wärdhus tyckte att driftkostnaderna blivit alldeles för höga med åren. Både gäster och personal upplevde att det var kallt i lokalen. Ägaren överväger att investera i nya fönster för att skapa en mer behaglig miljö. Innan den stora investeringen kontaktade fastighetsägaren Inspectia för en energiutredning och täthetsanalys.

För att få ett helhetsperspektiv över byggnadens befintliga skick, trycksattes byggnaden med ett Blower door system. För att lokalisera infiltration, otätheter samt andra problemområden kompletterade vi trycksättningen med en högupplöst värmekamera.

Över åren har byggnadens ventilationssystem uppgraderats och anpassats till byggnaden. Vi upptäckte att det befintliga ventilationssystemet konstant var på och dessutom överventilerade byggnaden. Kalldrag utefter golvet observerades och orsakade kraftig nedkylning av golvytan. Ventilationssystemet har både tjänat byggnaden positivt och negativt. Undertrycket orsakar att kall luft sugs in från krypgrunden, golvanslutningar, fönster, dörrar och andra otätheter. Samtidigt som detta genererat höga driftskostnader samt ett dåligt inomhusklimat har dock byggnadens fukthalter hållits låga.

Energiutredningen påvisade tydlig indikation på existerande problemområden. En åtgärdsrekommendation togs fram för byggnadens problemområden samt en handlingsplan för det befintliga ventilationssystemet. Vi på Inspectia har hjälpt många kunder att sänka sina driftkostnader trots att de ansetts vara normala.