Fukt, täthet & samspel mellan isolering och ventilation (del II)

adminBesiktning, Blower Door, Entreprenadbesiktning, Fuktutredning

Våra kunder uttrycker ofta oro om att bostadens skydd inte är tillräcklig mot fukt som kommer utifrån. Det som många glömmer att tänka på, är att det ofta är fukten inifrån som orsakar fuktproblem och som konstruktionen måste skyddas från.
Förnyade och förbättrade byggstandarder har med tiden lett till att det idag byggs tätare bostäder. Fukttillskottet i våra hus är högre idag än tidigare. Så länge bostaden är fackmässigt korrekt byggd ska täta hus inte alls orsaka dålig inomhusmiljö, men detta är inte alltid fallet.

Viktigt med kontrollerad ventilation

I äldre hus förekommer det ofta större otätheter och drag, dessutom är det i allmänhet mindre isolering än i moderna hus. Inomhusluften tar med sig både värme och inomhusfukten ut ur huset, vilket medför att energianvändningen blir hög som i sin tur belastar såväl miljön som din ekonomi.
Med hjälp av mekanisk frånluftsventilering i kök, badrum och tvättrum reduceras den höga luftfuktigheten inomhus. Installeras även en värmeväxlare kan den redan uppvärmda inomhusluften återvinnas för att värma upp den inkommande tilluften och på så sätt minska energianvändningen. Säkerställ att sov- och vardagsrum har öppna tilluftsventiler för att skapa en så god luftomsättning som möjligt.

Isolering av vindsutrymmet

Genom att isolera vindsbjälklaget förhindras värmeläckage från uppvärmd utrymme till vinden. Vid ett inrett vindsutrymme placeras ångspärren på byggnadens insida (varma sidan), innanför isoleringen i yttertaket. Har vi däremot ett ouppvärmt och oinrett vindsutrymme skall ångspärren placeras på vindsbjälklagets undersida.

Ventilering av vinden

Ditt vindsutrymme bör ha ventilationsöppningar för att kunna vädra bort den fukt som lyckas ta sig dit. Ventilationen av vindsutrymmet kan ske på många olika sätt, exempelvis via takfotsventilation, gavelventiler, takhuvar eller nockventiler. Det är viktigt att varje byggnad bedöms efter sina egna förutsättningar för att säkerställa att ventilationen är anpassad till förväntade fuktmängder. Oavsett vilken ventilering man väljer så bör man hålla regelbunden uppsyn under den första säsongen.

Om oss

INSPECTIA Sverige

Google+

INSPECTIA är ett oberoende företag med över 30 års erfarenhet från bygg- och kvalitetskontrollbranschen och specialiserar inom konstruktionsbesiktningar, termografering, fuktmätning, driftsäkerhet, energieffektivitet. Vi utreder och utför även mögel och rötskade-undersökning, takbesiktningar och energideklarationer. Vi använder oss av den senaste teknologin för att kunna erbjuda noggranna mätningar och pålitliga resultat. Bland våra kunder finns fastighetsägare, försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.