Blower Door inspektion Vega norra Parken – HMB

adminBlower Door, Hem0 Comments

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/40/117840/inspectia.se/public_html/wp-includes/media.php on line 1204

En enastående kvalitetssäkring som resulterat i ett utmärkt trycktestresultat. Mätningen utfördes med trycktestutrustningen “Blower Door” i enlighet med SS-EN 13829, och dokumenterar fastighetens läckagetal och hur stor luftinfiltration som finns. Trycktestest kompletterdeas sedan med termografering för att lokalisera eventuella problemområden samt diagnostisera det aktuella skicket. Vi kan konstatera att HMBs nya projekt i stockholm, Vega Norra Parken, erbjuder god komfort, väldigt låga energiförluster samt låga risker för fukt- och mögelbildning.

Leave a Reply